مقالات

منیزیم

منیزیم و دیگر عناصر
کلسیم و منیزیم هر دو جزو دسته عناصر قلیایی خاکی هستند و در خاک رفتار مشبهی دارند اما معمولا میزان
Read more.
منیزیم
منیزیم یکی از عناصر تشکیل دهنده کلروفیل بوده، بگونه ای که در هر کلروفیل یک اتم منیزیم وجود دارد و
Read more.
کود سولفات منیزی
کود سولفات منیزیم تولیدی شرکت دزپارت گوهر کیمیا سپهر از متداولترین منابع منیزیم مورد مصرف گیاه و قابل استفاده در
Read more.
علائم کمبود منیزیم
منیزیم جزو مواد پویا در گیاه است و به راحتی در گیاه جابه جا میشود. درصورت دچارشدن گیاه به کمبود
Read more.

آهن

ویژگیهای سولفات آهن
در ترکیب سولفات آهن کریستالی تعداد هفت مولکول آب وجود دارد. با توجه به شرایط محیطی که در آن قرار
Read more.
مصرف سولفات آهن
سولفات آهن در زمین کشاورزی و باغها به شکل چالکودی، نواری و موضعی با جایگذاری در عمق و به شکل
Read more.
بسته بندی سولفات آهن
سولفات آهن تولیدی شرکت در بسته بندی های یک و 25 کیلوگرمی و بسته های 1 کیلوگرمی عرضه می باشد.
Read more.
آهن در گیاهان
آهن در سنتز کربوهیدراتها و همچنین تشکیل و بقای مولکولهای کلروفیل حیاتیست. فقر آهن در گیاه منجر به کاسته شدن
Read more.

روی

لیتوپون
Lithopone ZnS · BaSO4 CAS-NO: ‎ 1345-05-7 Molecular Wight: 330.80g/mol روش تهیه: مخلوطی از سولفات باریم و سولفید روی ،
Read more.
کمبود روی در کشاورزی
کمبود روی در کشاورزی : تشخیص کمبود روی در خاک زیر کشت بسیار ساده است. معمولاً بررسی و تجزیه خاک
Read more.
سولفات روی چیست؟
روی عنصریست که به میزان اندک اما حیاتی برای گیاه ضروریست است. فلز روی باعث صورت گرفتن فعالیتهای فیزیولوژیک در
Read more.
روی یدید
Zinc Iodide                                                                                                                  CAS-NO: 10139-47-6 Molecular Wight: 319.22 g/mol پودری  سفید رنگ است که بسیار هیدروسکوپیک (جذب آب از هوا)
Read more.
روی هیدروکسید
Zinc Hydroxide  CAS-NO: ‎20427-58-1 Molecular Wight: 99.424 g/mol جامد پودری سفید رنگ است. انحلال پذیری در آب بسیار پایین است و
Read more.
روی لئورات
Zinc laurate C24H46O4Zn CAS-NO: ‎2452-01-9 Molecular Wight: 464.008 g/mo روش تهیه: صابون تشکیل شده از روغن نارگیل و سولفات روی
Read more.
روی کربنات
Zincspar, naturalsmithsonite , zincmonocarbonate,  Zinc hydroxide carbonate ZnCO3 CAS-NO: 3486-33-9 Molecular Wight: 125.40 g/mol نمکی به صورت جامد کریستالی یا
Read more.
روی اگزالات دوآبه
Zinc oxalate dihydrate CAS-NO: ‎ 547-62-2 Molecular Wight: 189.44 g/mol نمکی سفید رنگ است که در آب انحلالپذیری ضعیفی دارد.
Read more.
انتقال روی در گیاه
انتقال روی در گیاه : در گیاهان انتقال روی از ریشه به ساقه و برگ بوسیله آوندهای چوبی انجام میشود.
Read more.
اکسید روی به صورت بالک و نانو
Zinc oxide CAS-NO:1314-13-2 Molecular Wight: 81.38 g/mol جامد  پودری سفید است. اکسید روی یک اکسید آمفوتر است و  تقریبا نامحلول
Read more.
background