خانه

previous arrow
next arrow
Slider
آهن در گیاهان
آهن در سنتز کربوهیدراتها و همچنین تشکیل و بقای مولکولهای کلروفیل حیاتیست. فقر آهن در گیاه منجر به کاسته شدن
Read more.
روی اگزالات دوآبه
Zinc oxalate dihydrate CAS-NO: ‎ 547-62-2 Molecular Wight: 189.44 g/mol نمکی سفید رنگ است که در آب انحلالپذیری ضعیفی دارد.
Read more.
روی یدید
Zinc Iodide                                                                                                                  CAS-NO: 10139-47-6 Molecular Wight: 319.22 g/mol پودری  سفید رنگ است که بسیار هیدروسکوپیک (جذب آب از هوا)
Read more.
سولفات آهن
آهن در گیاهان آهن در سنتز کربوهیدراتها و همچنین تشکیل و بقای مولکولهای کلروفیل حیاتیست. فقر آهن در گیاه منجر
Read more.
لیتوپون
Lithopone ZnS · BaSO4 CAS-NO: ‎ 1345-05-7 Molecular Wight: 330.80g/mol روش تهیه: مخلوطی از سولفات باریم و سولفید روی ،
Read more.
مصرف سولفات آهن
سولفات آهن در زمین کشاورزی و باغها به شکل چالکودی، نواری و موضعی با جایگذاری در عمق و به شکل
Read more.
background