خانه

previous arrow
next arrow
Slider
روی هیدروکسید
Zinc Hydroxide  CAS-NO: ‎20427-58-1 Molecular Wight: 99.424 g/mol جامد پودری سفید رنگ است. انحلال پذیری در آب بسیار پایین است و
Read more.
لیتوپون
Lithopone ZnS · BaSO4 CAS-NO: ‎ 1345-05-7 Molecular Wight: 330.80g/mol روش تهیه: مخلوطی از سولفات باریم و سولفید روی ،
Read more.
سولفات روی
سولفات روی چیست؟ روی عنصریست که به میزان اندک اما حیاتی برای گیاه ضروریست است. فلز روی باعث صورت گرفتن
Read more.
سولفات آهن
آهن در گیاهان آهن در سنتز کربوهیدراتها و همچنین تشکیل و بقای مولکولهای کلروفیل حیاتیست. فقر آهن در گیاه منجر
Read more.
کمبود روی در کشاورزی
کمبود روی در کشاورزی : تشخیص کمبود روی در خاک زیر کشت بسیار ساده است. معمولاً بررسی و تجزیه خاک
Read more.
منیزیم و دیگر عناصر
کلسیم و منیزیم هر دو جزو دسته عناصر قلیایی خاکی هستند و در خاک رفتار مشبهی دارند اما معمولا میزان
Read more.
background