خانه

previous arrow
next arrow
Slider
ویژگیهای سولفات آهن
در ترکیب سولفات آهن کریستالی تعداد هفت مولکول آب وجود دارد. با توجه به شرایط محیطی که در آن قرار
Read more.
بسته بندی سولفات آهن
سولفات آهن تولیدی شرکت در بسته بندی های یک و 25 کیلوگرمی و بسته های 1 کیلوگرمی عرضه می باشد.
Read more.
سولفات منیزیم
منیزیم  منیزیم یکی از عناصر تشکیل دهنده کلروفیل بوده، بگونه ای که در هر کلروفیل یک اتم منیزیم وجود دارد
Read more.
روی کربنات
Zincspar, naturalsmithsonite , zincmonocarbonate,  Zinc hydroxide carbonate ZnCO3 CAS-NO: 3486-33-9 Molecular Wight: 125.40 g/mol نمکی به صورت جامد کریستالی یا
Read more.
انتقال روی در گیاه
انتقال روی در گیاه : در گیاهان انتقال روی از ریشه به ساقه و برگ بوسیله آوندهای چوبی انجام میشود.
Read more.
لیتوپون
Lithopone ZnS · BaSO4 CAS-NO: ‎ 1345-05-7 Molecular Wight: 330.80g/mol روش تهیه: مخلوطی از سولفات باریم و سولفید روی ،
Read more.
background