سال: 2019

سولفات روی چیست؟ روی عنصریست که به میزان اندک اما حیاتی برای گیاه ضروریست است. فلز روی باعث صورت گرفتن

منیزیم  منیزیم یکی از عناصر تشکیل دهنده کلروفیل بوده، بگونه ای که در هر کلروفیل یک اتم منیزیم وجود دارد

آهن در گیاهان آهن در سنتز کربوهیدراتها و همچنین تشکیل و بقای مولکولهای کلروفیل حیاتیست. فقر آهن در گیاه منجر

Lithopone ZnS · BaSO4 CAS-NO: ‎ 1345-05-7 Molecular Wight: 330.80g/mol روش تهیه: مخلوطی از سولفات باریم و سولفید روی ،

Zinc laurate C24H46O4Zn CAS-NO: ‎2452-01-9 Molecular Wight: 464.008 g/mo روش تهیه: صابون تشکیل شده از روغن نارگیل و سولفات روی

Zinc oxalate dihydrate CAS-NO: ‎ 547-62-2 Molecular Wight: 189.44 g/mol نمکی سفید رنگ است که در آب انحلالپذیری ضعیفی دارد.

کود سولفات منیزیم تولیدی شرکت دزپارت گوهر کیمیا سپهر از متداولترین منابع منیزیم مورد مصرف گیاه و قابل استفاده در

سولفات آهن تولیدی شرکت در بسته بندی های یک و 25 کیلوگرمی و بسته های 1 کیلوگرمی عرضه می باشد.

Zinc Hydroxide  CAS-NO: ‎20427-58-1 Molecular Wight: 99.424 g/mol جامد پودری سفید رنگ است. انحلال پذیری در آب بسیار پایین است و

سولفات آهن در زمین کشاورزی و باغها به شکل چالکودی، نواری و موضعی با جایگذاری در عمق و به شکل

background