روز: آگوست 5, 2019

Lithopone ZnS · BaSO4 CAS-NO: ‎ 1345-05-7 Molecular Wight: 330.80g/mol روش تهیه: مخلوطی از سولفات باریم و سولفید روی ،

Zinc laurate C24H46O4Zn CAS-NO: ‎2452-01-9 Molecular Wight: 464.008 g/mo روش تهیه: صابون تشکیل شده از روغن نارگیل و سولفات روی

Zinc oxalate dihydrate CAS-NO: ‎ 547-62-2 Molecular Wight: 189.44 g/mol نمکی سفید رنگ است که در آب انحلالپذیری ضعیفی دارد.

کود سولفات منیزیم تولیدی شرکت دزپارت گوهر کیمیا سپهر از متداولترین منابع منیزیم مورد مصرف گیاه و قابل استفاده در

سولفات آهن تولیدی شرکت در بسته بندی های یک و 25 کیلوگرمی و بسته های 1 کیلوگرمی عرضه می باشد.

Zinc Hydroxide  CAS-NO: ‎20427-58-1 Molecular Wight: 99.424 g/mol جامد پودری سفید رنگ است. انحلال پذیری در آب بسیار پایین است و

سولفات آهن در زمین کشاورزی و باغها به شکل چالکودی، نواری و موضعی با جایگذاری در عمق و به شکل

کلسیم و منیزیم هر دو جزو دسته عناصر قلیایی خاکی هستند و در خاک رفتار مشبهی دارند اما معمولا میزان

کمبود روی در کشاورزی : تشخیص کمبود روی در خاک زیر کشت بسیار ساده است. معمولاً بررسی و تجزیه خاک

Zinc Iodide                                                                                                                  CAS-NO: 10139-47-6 Molecular Wight: 319.22 g/mol پودری  سفید رنگ است که بسیار هیدروسکوپیک (جذب آب از هوا)

background