لیتوپون

Lithopone
ZnS · BaSO4
CAS-NO: ‎ 1345-05-7
Molecular Wight: 330.80g/mol

روش تهیه:
مخلوطی از سولفات باریم و سولفید روی ، که نسبت سولفید روی 30 تا 60 درصد است.
در این واکنش سورفکتانت های غیر یونی به عنوان کاتالیزور مثل اسیدهای چرب ، آلکانول آمیدها، مونوگلیسریدهای روغن طبیعی و پلی سورپات ها استفاده می شود.
برای افزایش پایداری لیتوپون مقدار 0.2 تا 0.5 درصد نمک کبالت اضافه میکنیم. Ph باید کمتر از 7 است و دما تنظیم میشود.

BaSO4 + 4C => BaS + 4CO
ZnSO4 + BaS => ZnS . BaSO4


کاربردها:

  • صنعت لاستیک سازی
  • پلاستیک سازی
  • تولید کاغذ دیواری
  • بهترین جایگزین برای دی اکسید تیتان
background