ویژگیهای سولفات آهن

در ترکیب سولفات آهن کریستالی تعداد هفت مولکول آب وجود دارد. با توجه به شرایط محیطی که در آن قرار دارد با گرفتنگرما و گذشت زمان اندک اندک از آب تبلور این مولکولها کاسته میشود و رنگ بلورها رو به سپیدی میرود.

شکل ظاهری : سولفات آهن 2 به شکل کریستال های سبز رنگ و سولفات آهن 3 به رنگ زرد تا قهوه ای می باشد.

حلالیت در آب : بطور کامل قابل حل در آب می باشد.

موارد مصرف و کاربرد سولفات آهن

1.  از کود سولفات آهن برای جبران فقر آهن در کشاورزی استفاده می شود.

2. به عنوان ریز مغذی کشاورزی : عوارض ناشی از فقر آهن در محصولات تولیدی غالب مناطق ایران قابل مشاهده است. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی همچنین میتوانند برای بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان، کود سولفات آهن را همراه با گوگرد و باكتری تیوباسیلوس مورد مصرف گیاه قرار بدهند. این امر در دراز مدت می تواند مسئله کمبود آهن را مرتفع سازد.

3. به عنوان منبع آهن در تولید انواع کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد.

4. برای ساخت پیگمنت های اکسید آهن مورد استفاده قرارمیگیرد.

در هیدرومتالورژی شمش روی جهت رسوب دهی با هالوژن هایی نظیر کلر و فلوئور مصرف میشود.

5. در صنایع نساجی مورد مصرف قرار میگیرد.

6. در صنایع گوناگون بعنوان کاتالیزگر مصرف میشود.

7. در تصفیه آب بمنظور اصلاح و بهبود وضعیت آب و فاضلاب مصرف میشود.

8. در صنایع چرمسازی و همچنین دباغی استفاده میشود.

9. به عنوان مواد افزودنی به مواد غذایی، مکمل غذایی و آرد جهت غنی سازی با آهن  از سولفات آهن نیز استفاده میشود.

10.  صنایع ریختگری چدن نیز از سولفات آهن استفاده میشود.

11. در عکاسی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

background