Bitkilerdeki çinko nakli

Bitkilerdeki çinko nakli

Bitkilerde çinko nakli kökten sap ve yapraklara, ksilem aracılığıyla, yapılır.

Ayrıca çinko tohum gelişimi zamanında yaşlı yapraklardan, genç yapraklara aktarılır.

Topraktaki çinko

Topraktaki çinko oranı her bir kilogramda 10 ila 300 miligram arasında değişebilir.

Toprak PH’ı çinko çözünürlüğü üzerinde çok etkilidir; öyle ki toprak ne kadar alkakı (kireçli) ise çinkoyu emmek bitki için daha zorlaşır. Hidroksit iyon ve karbonat iyonu gibi bileşiklerin varlığı çinko hidroksit ve çinko karbonatın oluşmasına sebep olur ki bu da çinkonün çözüntülüğüne ve emilmesine neden olur.

Fosfor fazlalığı da çinko eksikliğine sebebiyet verebilir çünkü çözüntülüğünün azalmasından ziyade bitkinin büyümesini engelliyor. Bitki toprağın daha derin yerlerinde bulunan çinko depolarına erişebilmez. Bakır iyonun fazlalığı da her iki iyonun emilmesinin aynı mekanizmayı gerektirdiği için bitkinin çinko elde etmesini eksiltiyor. Her iki iyonun aynı mekanizma ile emildiği için bakır iyonunun fazlalığı çinko eksikliğinin sebebi olabilir.

Tuzlu ve yukarı PH’lı kireçli topraklarda, çinko sülfat kullanılması, fazlasıyla yararlı olabilir; çünkü çinko sülfat PH’ın azalmasına sebep olabilir ve böylece PH’ı kontrol edebilir ve neticede besinlerin emilesini bitki için kolaylaştırır. Toprakta mevcut olan çinkonun büyük kısmı, özel yerleşmesi nedeniyle, bitkiler için erişilmezler ve dış çinko depo takviyesi, toprak veriminin artması için, önemlidir.

background