Çinko hidriksit

Zinc Hydroxide                                                                                                                

CAS-NO: ‎20427-58-1

Molecular Wight: 99.424 g/mol

Katı, beyaz toz halindedir. Suda düşük oranda çözünür ve asitlerle ve alkalı çözeltilerinde yüksek oranda çözünür.

40% kostik soda ve sülfaın reaksiyonundan üretilir.

Sülfat sodyumun yan ürünüdür. Kostik sodanın yoğunlugunu ayarlamak zorundayız ki kostik sodanın yoğunluğu sülfat sodyumun çökelmesine sebep olamamasın.

ZnSO4 (aq)  +  2NaOH (aq)         =>        Zn(OH)2 (s)  +  Na2SO4 (aq)

  • Kalamin kremlerinde
  • Merhemler
  • Bebek pudrası
  • Kozmetik  ürünleri ve cilt losyonları
  • Amfoteriğin doğasını düşünerek, onu ğüçlü temellerle reaksiyon vermesini sağlar ki çinkolardan üretilsin ve yenilebilir ilaçlarda müteaddid bozuklukların tedavisi için kullanılsın.
background